Bij Proefkracht zijn we altijd op zoek naar begeleiders voor de uitvoering van ons centrale klantproces; de Realitycheck.

Bij Proefkracht bewegen we werknemers naar werkgeluk. De kern van onze dienstverlening is de Realitycheck. Met de Realitycheck helpen we onze klanten (werknemers tussen ongeveer 40 en 50 jaar):
– Inzicht te krijgen in waar men staat ten opzichte van het werk (verleden, heden en toekomst).
– Zich bewust te worden van de vaardigheden en kwaliteiten die men heeft en wat men daar graag van zou willen laten zien in het werk.
Op basis van de Realitycheck stellen we een Vaardighedenprofiel op wat we vervolgens delen met de klant.

Daarna wordt er een werkervaringsplek gezocht, het matchingsproces, waar de klant de nieuwe inzichten kan toetsen.

We zoeken betrokken begeleiders die de Realitycheck met onze klanten uitvoeren. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen borgen volgen we hiervoor het volgende proces:

  • Intakegesprek; we verkennen of we elkaar kunnen vinden in onze kernwaarden en kerninzichten.
  • Overeenstemming; we komen de zakelijke aspecten overeen zoals bedieningsgebied, aantallen klanten, vergoeding, etc.
  • Certificering; je krijgt van ons een training in de uitvoering van de Realitycheck en het opstellen van het Vaardighedenprofiel.

Daarna kun je aan de slag voor onze klanten. Middels halfjaarlijkse intervisies delen we ervaringen, leren van elkaar en verbeteren zo de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wil je meer weten? Neem dan contact op via info@proefkracht.nl of bel Bianca (0613238428) of Mark (0649287673).