Over Proefkracht

Bianca en Mark zijn beiden vanuit een persoonlijk ideaal met Proefkracht begonnen. Dit ideaal is ontstaan uit persoonlijke levens- en werkervaringen. Lees hieronder deze verhalen en hoe dit geleid heeft tot het ontstaan van Proefkracht.

Over Bianca

Ik was 43 toen ik besloot dat het roer om moest. 

Ik wilde mijzelf opnieuw uitvinden, mijn verworvenheden op andere terreinen inzetten. Op het moment dat ik besloot mijn baan als docent op te zeggen had ik nog geen ander werk, zelfs geen idee wat ik dan zou gaan doen, en toch deed ik het.

Het was geen kwestie van lef. Het ging om mijn wens om zelf te leren en te groeien.

Als ik was gebleven was ik als vanzelf “uitgegaan”. De vraag die ik je zou willen stellen is welk stappen zou je willen zetten in je werk?’ Of blijf je, maak je een herhaling van zetten, tot je pensioen? Waarin wil jij je manifesteren?

Het mooie van Proefkracht vind ik dat je kan kijken, proeven, ruiken, ervaren hoe ander werk bij je past zonder je huidige baan op te geven of te verliezen!

Doe waar je hart het hardst voor klopt.

Over Mark

Ik was 42 jaar toen ik de overstap maakte naar een andere werkgever.

Op dat moment had ik ruim 19 jaar voor ABN AMRO gewerkt. Bijna 20 jaar voor dezelfde werkgever!

Ondanks dat ik best een leuke baan had zorgde een organisatieverandering er voor dat ik niet langer mijn vaardigheden en kwaliteiten kon inzetten.
Mijn nieuwe directe leidinggevende had geen benul van wat ik deed en ik werd in mijn beleving niet voldoende gewaardeerd.

Het verlangen om meer van mezelf te laten zien in het werk heb ik altijd wel gevoeld. Daar heeft de schoen altijd wel een beetje gekneld.
Maar omdat er binnen ABN AMRO steeds nieuwe rollen en uitdagingen op mijn pad kwamen, waarvoor ik altijd werd gevraagd, werd in die behoefte steeds in een bepaalde mate voorzien. Na wat omzwervingen ben ik uiteindelijk gaan doen waar ik al een tijd naar verlangde en dat is mens en organisatie in beweging krijgen en helpen ontwikkelen.

Ben jij gelukkig op je werk en krijg je er energie van? Wordt je gewaardeerd en haal je er voldoening uit? Doe jij werk wat past bij jouw vaardigheden en  kwaliteiten?
Of doe jij werk waarvan anderen menen dat je er goed in bent of omdat je er bekend mee bent?

Sta jezelf toe dat je een leven lang mag leren. Grijp je kans en doe nieuwe werkervaringen op. Je zult verbaasd zijn over de inzichten die je hiermee krijgt.

Voor iedereen een mooie loopbaan toegewenst!