Missie

Wij van Proefkracht bewegen werknemers naar werkgeluk. We vinden het belangrijk dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan. Wij zetten aan tot vernieuwing, van ‘Werk naar Werk’.

Visie

Mensen ontwikkelen een leven lang en soms is het tijd voor ander werk wat past bij de verworven vaardigheden, kernkwaliteiten en levensfase.

Mensen doorlopen een aantal levensfases met steeds andere behoeftes, ook in het werk. De fase tussen de 40 en 50 wordt gekenmerkt door de behoefte zich te manifesteren en uitdrukking te geven aan idealen. In de wetenschappelijke literatuur wordt deze fase ook wel de “Flourishing Fourties” genoemd, een levensfase met een heroriëntatie op succes. Dit maakt dat in de leeftijd tussen de 40 en 50 er vaak nog meer behoefte ontstaat zich te vernieuwen.

Net als in het ‘gewone’ leven, bestaat het werkzame leven uit meerdere cycli.
Mensen ontwikkelen zich in hun werk in relatie tot hun eigen behoeftes en mogelijkheden. Ze worden steeds beter in wat ze doen door het toepassen van kennis, kunde en talenten en veranderen mee met ontwikkelingen van hun takenpakket.
Deze verbeteringen en veranderingen zijn eindig in een ontwikkelcyclus, soms is het tijd voor vernieuwing. Een nieuwe baan waar de opgedane ervaring en vaardigheden mee naar toe worden genomen en verrijkt worden met nieuwe ervaringen en vaardigheden.

Waarom Proefkracht

 

Bij Proefkracht vinden we het belangrijk dat mensen in beweging blijven, zeker als het om werk gaat. Bij werknemers neemt na het 40ste levensjaar vaak de ervaringsconcentratie toe en de inzetbaarheid af waardoor men minder mobiel wordt op de arbeidsmarkt. Ondanks dat werknemers lang niet altijd tevreden zijn met het werk wat ze doen, blijft men toch vaak zitten waar men zit. Verworvenheden zoals status, geld en andere zekerheden zorgen ervoor dat men niet in beweging komt.

Terwijl diversiteit in werkervaring goed is voor de ontwikkeling en mobiliteit en daarmee bijdraagt aan levensgeluk.

Wat we doen

Bij Proefkracht brengen we werknemers tussen de 40 en 50 jaar en werkgevers bij elkaar om werkervaringen op te doen. We matchen daarbij op vaardigheden, kwaliteiten en werk- en denkniveau. Nieuwsgierig? Mail naar bianca@proefkracht.nl of mark@proefkracht.nl voor meer informatie.

Wie we zijn

Bianca Heynis en Mark Bakelaar zijn de founders van Proefkracht. Bij Proefkracht zijn we ons bewust dat iedereen uniek is, met eigen vaardigheden en kwaliteiten en met een eigen kijk op de wereld. Dit inspireert ons en vormt de basis voor hoe we willen dat het bedrijf geleid wordt.

Wij van Proefkracht luisteren, leren en winnen samen, samen maken we onze ambities waar. De belangrijkste voorwaarde voor elke relatie is vertrouwen.

We werken samen met onze gecertificeerde begeleiders, onze klanten en netwerk- en kennispartners. 

Samenwerking

We werken samen met onze partners, klanten en andere belanghebbenden. In de samenwerkingverbanden zijn we altijd op zoek naar gedeelde kerninzichten en kernwaarden. We geloven er in dat we alleen dan elkaar kunnen versterken en hiermee groeien en ontwikkelen. Hieronder een selectie van partijen waar we momenteel mee samenwerken.